PARTNERI

Dugopružnom stazom Via Apsyrtides zajednički upravljaju i održavaju Turistička zajednica Grada Cresa i Turistička zajednica Grada Malog Lošinja .
Slobodno nam se obratite za pitanja bilo koje vrste.

Via Apsyrtides Cres
Turistička zajednica Grada Cresa
Peškera 1, HR – 51557 CRES, Hrvatska
Tel: +385 51 571 535
info@visitcres.hr

Via Apsyrtides Lošinj
Turistička zajednica Grada Malog Lošinja 
Priko 42, HR – 51550 MALI LOŠINJ, Hrvatska
Tel: +385 51 231 884
E-mail: losinj@visitlosinj.hr