O PROJEKTU

Prve tri dionice dugopružne staze Via Apsyrtides, koje spajaju najsjeverniju točku otoka Cresa (rt Jablanac) i grad Cres, zajedno s 40-ak kilometara mreže povijesnih putova sjeverno od grada Cresa, u cijelosti su uređeni u sklopu projekta VALUE (EnVironmental And cuLtUral hEritage development) financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.
Glavni cilj projekta bio je definiranje novog modela teritorijalnog razvoja usmjerenog k integraciji kulture, prirode i turizma kroz unaprjeđenje kulturnih i arheoloških lokaliteta. Specifični ciljevi su bili unaprjeđenje održivog razvoja, promoviranje izvansezonskog turizma i valorizacija kulturnih dobara osnivanjem klastera u kulturi i arheoloških parkova, osmišljavanjem turističkih ruta te stvaranjem javno-privatnih mreža za suradnju.
Grad Cres je, kao jedan od osam projektnih partnera, iskoristio projektna sredstva za obnovu mreže povijesnih staza, dovodeći ju do minimalnog standarda prohodnosti. Staze su označene prepoznatljivom markacijom, a na mjestima na kojima se nalazi posebno zanimljiva prirodna ili kulturna baština postavljene su informativne ploče.

Izrada ove mrežne stranice također je financirana iz proračuna projekta VALUE, kao i brojne druge aktivnosti poput Ljetne škole očuvanja i valorizacije povijesne baštine otoka Cresa, arheoloških radionica te radionica za turističke vodiče.

Uređenje dionica dugopružne staze Via Apsyrtides južno od grada Cresa zajedno su financirale Turistička zajednica Grada Cresa te Turistička zajednica Grada Malog Lošinja.

utem projekta je financiran i tisak karte pješačkih staza koje su obnovljene u okviru projekta. Kartu možete preuzeti ako kliknete na sliku.